DVD Loader

DVD Loader

Opgaven ligger nogle år tilbage, men var en opgave der var med til at understrege betydningen af vores stamformekoncept.

B&O havde et populært TV på markedet, hvor forbrugerne var begyndt at efterspørge TVet med DVD loader.

Da vi netop på det tidspunkt var i dialog med indkøbsafdelingen, omkring vores nyudviklede stamformekoncept, og muligheden for at lægge low volumen serier i disse for at spare både tid og nedbringe værktøjsomkostninger, blev vi forespurgt om muligheden for at hjælpe med dette projekt, da opgaven hastede.

Det drejede sig i alt om ni plastemner i ABS, Blend samt et 2K emne i PP med en gummitætning.

Ideen var så at vi byggede det som softmouldindsatse i vores stamformekoncept, med en deadline på tre måneder, og når man så havde produktionen klar i disse stamforme, skulle der startes nye gennemhærdede produktionsforme op, som kunne overtage produktionen.

Projektet forløb planmæssigt, og efter 11 uger var vi i stand til at levere udfaldsprøver af alleplastdelene.

Emnerne blev opmålt og man samlede 5 loadere for test.

Da der kun var påkrævet beskedne justeringer, var vi allerede klar til at starte produktionen op mindre end fjorten dage senere.

Dette oversteg i væsentlig grad B&O´s både erfaringer og forventninger, og det var derfor en særdeles tilfreds kunde, der efterfølgende inviterede både ledelse og medarbejdere hos Gransgaard Værktøjsfabrik til smørrebrød og rundvisning på B&O.

Hvad angår kvaliteten, både målmæssigt og visuelt, er de støbte emner fuld på højde med emner fra ”rigtige” stålværktøjer, og derfor besluttede man at afvente med opstart af produktions-værktøjerne. Derfor kan det som en ekstra krølle på historien oplyses, at det faktisk endte med at produktionen i vores stamforme fortsatte indtil produktet udgik af markedet fire år senere, og det vel at mærke uden at skulle gå på kompromis med kvaliteten, og det endte derfor med en anseelig besparelse i værktøjsomkostninger for kunden i størrelsesordenen 2,0 – 2,5 mill.