Dialyseklemme

Dialyseklemme

Projektet med dialyseklemmen er en succes historie om to unge iværksættere, som samtidig  understreger de fordele der ligger i at anvende Gransgaards stamformekoncept.

De to unge iværksættere, Kristian Veedfald samt Mads Petersen, var begge studerende på Aarhus Universitet, og da Kristians far var dialysepatient, besluttede de to unge mennesker under et projektforløb, at udvikle et produkt som på en smart måde kunne fastholde dialyseslangerne under dialysebehandlingen.

I samarbejde med Østjysk Innovation, fik de startet op med projektet.

I 2006 blev vi kontaktet af Kristian og Mads, da de værktøjer man havde fået fremstillet var af en dårlig kvalitet, og samarbejdet med værktøjsmageren heller ikke forløb tilfredsstillende. Det blev starten på et langvarigt samarbejde.

Vi så på de eksisterende værktøjer, som var i en så dårlig forfatning, at vi ikke fandt dem anvendelige, og vi tilbød i stedet at bygge nye værktøjer som indsatse til vores stamformekoncept. Da både priser og leveringstider kunne holdes indenfor deres stramme budgetter og tidsplan, fik vi ordren og kunne starte 1. generation værktøjerne op.

I den fortløbne process med udvikling af de tre klemmedele, blev der foretaget mange både små og større ændringer på værktøjerne. Med vores mangeårige viden og erfaring omkring værktøjer og plast, kunne vi samtidig være en værdifuld sparringspartner.     Denne sparring endte op med en opdeling af klemmen fra én til to emner, som dels gav en forbedret funktionalitet men også et smartere design.

1. generation værktøjsindsatsene blev derefter skrottet, og der blev fremstillet nye 2. generations værktøjsindsatse, også til stamformene.

Disse værktøjer producerer den dag i dag, og har snart rundet 60.000 skud.

De to unge iværksættere, havde tidligt i forløbet startet selskabet HED, og med stort flid, havde de sideløbende med studierne, deltaget i messer og lavet opsøgende arbejde.      Det endte op med en større kontrakt til en svensk forhandler, og ultimo 2011 fremstillede vi tre gennemhærdede fire-kavitets værktøjer til de tre dele, som i dag producerer hos  Knudsen Plast ` produktionsafdeling i Slovakiet.

Havde vi ikke fra starten kunne tilbyde soft mould løsninger til vores stamforme, ville det have endt op med forøgede værktøjsomkostninger på 150 – 200.000,-, som på det tidspunkt i forløbet ville kunne have gjort projektet sårbar, og kunne have medført større forsinkelser i forløbet. I dag har både Kristian og Mads afsluttet deres Master degree på universitetet, og er begge fuldtidsansatte i deres eget firma HED.